Her finder du links til andre aktører på arbejdsmiljøområdet

 

 

www.at.dk er Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor alle regler og vejledninger om arbejdsmiljø kan læses og downloades.

 

www.arbejdsmiljobutikken.dk er Arbejdsmiljøbutikkens hjemmeside, hvor du kan bestille branchevejledninger, bøger m.m.

 

www.arbejdsmiljoforskning.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er forankret i Beskæftigelsesministeriet. Hjemmesiden indeholder bl.a. nyheder, kalender, udgivelser, og forskningsprojekter.


www.ask.dk er Arbejdsskadestyrelsen. Hjemmesiden oplyser om anmeldelse og behandling af arbejds- og erhvervsskadesager.

 

www.amr.dk er Arbejdsmiljørådets hjemmeside, hvor du bl.a. finder oplysninger om rådets sammensætning og møder.


Arbejdsmiljøsystemet. Klik her for at komme direkte til Arbejdsmiljørådets side om arbejdet med at styrke arbejdsmiljøet.

 

www.bm.dk er Beskæftigelsesministeriets hjemmeside med nyheder, også om arbejdsmiljø.


europe.osha.eu.int er Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. EU. Her kan man søge information om arbejdsmiljølovgivning i andre EU-lande.

 

www.arbejdsmiljoviden.dk er Videncenter for arbejdsmiljøs netsted. Her kan du finde fakta om arbejdsmiljø.

 

 

 

 

 
 
 
 

Klik her for links til de 11 branchearbejdsmiljøråd